Stavební pozemky Podomí - Etapa B

Pozemky navrhované k zástavbě se nacházejí v obci Podomí v okrese Vyškov v lokalitě "Vrchovina" v sousedství "Moravského Krasu". V obci Podomí je veškerá infrastruktura - škola, obchod, restaurace, hotel a několik výrobních firem. Dopravní obslužnost je dobrá. Dojezdová vzdálenost do okresního města Vyškov je cca 20min, do Brna cca 30min a do města Jedovnice cca 12min. V obci jsou k dispozici inženýrské sítě, obecní vodovod, plyn, lektřina, kanalizace s obecní čistírnou odpadních vod. Všechny inženýrské sítě jsou v těsné blízkosti navrhovaných stavebních pozemků. Stavební pozemky jsou dle Územního plánu v zastavěném území obce a maximální přípustnou intenzitou zastavění jednotky ve výši 35% a svým charakterem musí odpovídat venkovskému obrazu sídla.

 • Číslo projektu 4466
 • Status: Aktivní
 • Realizace: 2026
 • Kategorie projektu: příprava pozemků a výstavba RD
 • Hodnota projektu: 8 870 000
 • Budoucí hodnota projektu: 16 550 000Kč
 • cílová částka: 6 000 000
 • Typ investice: dluhopis
 • Zhodnocení: 10%
 • Doba splatnosti: 36 měsíců
 • LTV : 40%

- Pozemek A - plocha 490m2
- Pozemek B - plocha 440m2
- Pozemek C - plocha 380m2


Celková výměra všech stavebních parcel činí 1310m2