Stavební pozemky Podomí - Etapa A

Pozemky navrhované k zástavbě se nacházejí v obci Podomí v okrese Vyškov v lokalitě "Vrchovina" v sousedství "Moravského Krasu". V obci Podomí je veškerá infrastruktura - škola, obchod, restaurace, hotel a několik výrobních firem. Dopravní obslužnost je dobrá. Dojezdová vzdálenost do okresního města Vyškov je cca 20min, do Brna cca 30min a do města Jedovnice cca 12min. V obci jsou k dispozici inženýrské sítě, obecní vodovod, plyn, lektřina, kanalizace s obecní čistírnou odpadních vod. Všechny inženýrské sítě jsou v těsné blízkosti navrhovaných stavebních pozemků. Stavební pozemky jsou dle Územního plánu v zastavěném území obce a maximální přípustnou intenzitou zastavění jednotky ve výši 35% a svým charakterem musí odpovídat venkovskému obrazu sídla.

 • Číslo projektu 4467
 • Status: pozastaven - očekává se změna územního plánu
 • Realizace: 2028
 • Kategorie projektu: změna Územního plánu a nová výstavba
 • Hodnota projektu: 11 570 000
 • Budoucí hodnota projektu: 28 600 000Kč
 • cílová částka: 10 000 000Kč
 • Typ investice: dluhopis
 • Zhodnocení: 10%
 • Doba splatnosti: 36 měsíců
 • LTV - 35%

- Pozemek A - plocha 690m2
- Pozemek B - plocha 747m2
- Pozemek C - plocha 705m2
- Pozemek D - plocha 610m2

Celková výměra všech stavebních parcel včetně společné komunikace a parkovacích stání činí 3095m2