Ochrana osobních údajů

Vyplněním formuláře udělujete společnosti ECO-UP groupe a.s. souhlas ke zpracování svých osobních údajů, které jste poskytl, tedy dáváte souhlas k tomu, aby společnost ECO-UP groupe a.s.  tyto osobní údaje shromažďovala, ukládala na nosiče data, upravovala, vyhledávala v nich, uschovávala, třídila, kombinovala, používala a likvidovala. Také udělujete souhlas k tomu, aby osobní údaje zpřístupňovala a předávala je ostatním osobám, které společnost ECO-UP groupe a.s.  ovládá nebo osobám, které jsou ovládány osobou ovládající společnost ECO-UP groupe a.s. Své osobní údaje i souhlas s jejich zpracováním, poskytujete pro účely provádění veškerých činností souvisejících s investicí do dluhopisů, jakož i k nabízení dalších produktů a služeb společnosti ECO-UP groupe a.s. osob, které společnost ECO-UP groupe a.s. ovládá,  a osob, které jsou ovládány osobou ovládající společnost ECO-UP groupe a.s.  Tento souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním emailu na adresu info@eco-up.cz nebo dopisem na adresu sídla společnosti a v takovém případě budou osobní údaje vymazány.