REALITNÍ DLUHOPIS 2019

Naše Realitní dluhopisy jsou vždy zajištěny námi zakoupenými, vlastněnými či jinak právně zajištěnými nemovitostmi.

Vzhledem k tomu, že naše emise cenných papírů byla vydána v nominální hodnotě 25 000 000Kč tj. méně než 1 000 000EUR, nemáme, dle ustanovení § 34 odst. 4 písm. g) Zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákonnou povinost uveřejnit prospekt k emitovaným dluhopisům a ani se na něj nevztahují povinnosti v souvislosti s veřejnou nabídkou cenných papírů.

Informace a dokumenty v této sekci jsou určeny pouze vlastníkům dluhopisů vydaných společností Estate Professionals s.r.o. Nelze je považovat za nabídku nebo doporučení k nákupu či prodeji těchto dluhopisů, které jsou určeny pouze omezenému okruhu osob.

EMITENT Estate Professionals s.r.o.
NÁZEV EMISE REALITNÍ DLUHOPISY
MĚNA
CELKOVÝ OBJEM EMISE 25 000 000,00 Kč
DATUM EMISE 1.12.2019
JMENOVITÁ HODNOTA DLUHOPISU 100 000
ÚROK 7,2 % P. A.
VÝPLATA ÚROKŮ 2 × ROČNĚ
TERMÍN VÝPLATY ÚROKŮ 1.6.2020, 1.12.2020, 1.6.2021, 1.12.2021, 1.6.2022, 1.12.2022
EMISNÍ KURZ 100%
AKTUÁLNÍ CENA 1 DLUHOPISU 100 000,00 Kč
KONEC UPISOVACÍHO OBDOBÍ 30.6.2020
DATUM SPLATNOSTI 30.11.2022
FORMA DLUHOPISU CENNÝ PAPÍR NA ŘÁD
PODOBA DLUHOPISU LISTINNÝ CENNÝ PAPÍR
TYP NABÍDKY VEŘEJNÁ
ZPĚTNÝ ODKUP NE
PŘEVODITELNOST DLUHOPISU POVOLENA

EMISNÍ PODMÍNKY KE STAŽENÍ ZDE

SMLOUVA O ÚPISU DLUHOPISŮ KE STAŽENÍ ZDE

FAQ

Co je dluhopis?

Dluhopis je cenný papír, který na rozdíl od akcií zajišťuje jejich majiteli předem stanovený finanční výnos. Zakoupením dluhopisů vlastně poskytujete vydavateli (emitentovi) půjčku a ten se za to zavazuje, že vám bude v předem domluveném termínu platit úroky, a to až do konce jejich platnosti. Po uplynutí této doby dostane investor zpět i to, za co dluhopisy koupil, plus předem stanovené fixní úroky.

Jaký je postup prodeje Realitních dluhopisů?

Před samotným nákupem nejdříve řádně pročtěte "Emisní podmínky". Naše Realitní dlupisy můžete zakoupit dvěma způsoby: přes internet nebo osobně. V případě osobního nákupu se sejdeme v naší kanceláři na adrese U stojanu 810/3 Praha 4 - Chodov nebo na jiném dohodnutém místě. Podepíšeme "Smlouvu a úpisu dluhopisu" a po té, v souladu s "Emisními podmínkami", provedete převod peněz na bankovní účet. Po připsání částky na bankovní účet Vám budou dluhopisy, v souladu s "Emisními podmínkami", předány osobně nebo zaslány poštou.

Jaká je minimální a maximální výše investice?

Minimální výše investice je při nákupu našich Realitních dluhopisů 100 000Kč. Maximální výše investice je pak dána celkovou výší emise Realitních dluhopisů. V případě, že uvažujete o jednorázové investici nad 3mil. Kč, žádáme Vás o osobní konzultaci, kde s Vámi můžeme dohodnout individuální podmínky.

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info